Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270 · Tel.: 688 815 070
ikaslan-gipuzkoa-logo migual-altuna-logo-fp
Header Admic

ADMIC proiektua

Eraldaketa digitala honela defini liteke: “IKT modernizazioa (adibidez, hodeiko informatika), optimizazio digitala eta negozio eredu digital berriak asmatzea ere biltzen duen guztia” (Gartner). Global Edtech Landscape 3.0 txostenak dioenez, “eskolak, unibertsitateak eta erakundeak gero eta beharrizan konplexuagoak eta sofistikatuagoak dituzten enpresak dira gaur egun. Gainera, “eraldaketa-eremu honek hezkuntzaren hiru dimentsioen kudeaketa negozio operatibo gisa onartzen du: erakundea bera, ikasleak eta langileak, eta hurrengo belaunaldiko ikasleei sormenez pentsatzen, arazoak konpontzen eta modu berrietan lankidetzan aritzen irakasteak murgiltzea eta esperientzia erakargarria izatea eskatzen du». Aurrekoa kontuan hartuta, lehen aipatutako LHko institutuei egindako inkestek 180 erantzun bildu zituzten, eta proiektuaren xede-taldeen barruan zeudenak ordezkatu zituzten. Herrialde kideetako LHko arduradunek, profesionalek eta langile laguntzaileek parte hartu zuten, besteak beste, Holanda, Espainia (Euskadi), Finlandia eta Erresuma Batukoek.

Lehenengo inkesta 0-10eko eskala lerragarri bat erabiliz sortu zen eta inkestatuei beren erakundeetako eraldaketa digitalaren ikuspegiaren hainbat alderdiri buruz galdetu zitzaien.

Lidergoa bultzatu eta artikulatutako estrategia digitala gehiago garatu beharra dago (6), nahiz eta erakundeek, neurri handi batean, ekimen digitalak gobernatzeko eta ezartzeko ardura duten langile dedikatuak izan (8.4). Badaude aukerak digitalaren aldeko kultura eta pentsamoldea hobetzeko (6.2) eta ikasleen, irakasleen, prestatzaileen eta industriaren ibilbide digitala optimizatzeko eredu operatibo berriak garatzeko (6).

Langileen trebetasun eta gaitasun maila baxuek (5.6) anbizio digitala gauzatzen laguntzeko aukerarik handiena eskaintzen dute, eta, horrez gain, hobetu eta egitura malguagoak sortu behar dira, LHko erakundeen barruan gaitasun eskalagarriak eta digitalak (5.6) ahalbidetzeko. Joera eta adimena biltzeko eta aztertzeko gaitasunak (6.4) ikuspegi bideratuago bat eskatzen du edozein ekimen digitalek ikasleen, irakasleen, prestatzaileen eta industriaren beharrei erantzungo diela ziurtatzeko. Hala ere, erakunde batzuek badute finantza-gaitasuna azpiegitura digitalen inbertsioa handitzeko, behar izanez gero eta behar denean (7.4).

Azkenik, erakundeek kanpoko lankidetzak eta aliantzak dituzte eraldaketa eta integrazio digitala bizkortzen laguntzeko (7.8), baina lankidetza eta aliantza horiei buruzko ikuspegi formalagoa behar da eraldaketa digitala ahalbidetzeko eta heldutasun digitala hobetzeko, eta, aldi berean, kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta kalitatezko eskaintza hobetzeko, bitarteko birtualen bidez eta ikasleei, irakasleei eta prestatzaileei on-line/urrutiko ikaskuntzara egokitzeko laguntza emanez.

Bigarren inkestak, Network of Network proiektuaren barruan (608977-EPP-1-2019-1-NL-EPPKA3-VET-NETPAR) egindakoak, ikastetxe bazkideen (49 ikastetxe, 5 sare nazionaletan) ardatz estrategikoa ezartzea zuen helburu. Ikasleen eta irakasleen gaitasun digitala garatzea (% 66) gaur egun sareetako ikastetxeen funtsezko ardatz estrategikoa den arren, unibertsitateei esku-hartze estrategikoen artean sailkatzeko eskatu zitzaienean, LHko irakasleen etengabeko eguneratzea joera industrial, digital edo pedagogikoekin (3,45/5) eta gaitasun digitalaren garapena (3,52/5) izan ziren unibertsitateek datozen 5 urteetan jorratuko dituzten gai garrantzitsuenetako bi. Gainera, gaitasun digitala garatzeak Europa mailan nazioz gaindiko lankidetzarako ardatza izan behar du (3.41/5).

Proiektu hau nazioz gaindi egin behar da, eraldaketa digitala ezartzearen inguruko erronkak bazkide guztientzat eta haien herrialdeentzat komunak direlako. Gainera, nazioz gaindiko ikuspegi honek EBko Hezkuntza Digitalaren Ekintza Plana (2021-2027) lagun dezakeela uste dugu, “Errendimendu handiko hezkuntza digitalaren ekosistemaren garapena sustatuz” eta “Eraldaketa digitalerako trebezia eta gaitasun digitalak hobetuz”.

Uste dugu LH hezkuntzan horrelako planteamenduak erabiltzeak onura argia duela eta horiek hezkuntzaren eskaintzan hobekuntza iraunkorrak ekar ditzakete baliabide birtualen bidez, baita sektorea lineako/urrutiko ikaskuntzara hobeto egokitzeko aukera ere. Horretarako, hala ere, fakultate akademiko guztietako LHko liderrak, profesionalak eta langile laguntzaileak behar dira, baita funtsezko laguntzarako funtzioak ere, hala nola ikasleentzako laguntza, finantzak, informatika eta azpiegiturak, ikaskuntza teknologiak eta liburutegiak, eraldaketa digitala bultzatuko duen ingurune bat sortzeko EB osoko LHko institutuetan.

Proiektu honek ez luke distraitu behar muga geografikoekin, kultur itxaropenekin edo hizkuntzekin. Proiektuak EBko LH hezkuntza hobetzeko duen asmoa honako hauen mende dago: ikuspegi estrategikoa, diziplina gurutzatua, paneuroparra; teknologia digitalek eskaintzen duten berrikuntza-aukera, LHko langileen CPD-ren beharrei lagunduz, eta etorkizunean LH sektorea etorkizuneko lan-merkatuan ikasleei eskatzen zaizkien funtsezko trebezia eta gaitasunak garatzeko.