Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

Administrazio kudeaketa teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

DBH gaindituta izatea
Oinarrizko Lanbide Heziketa gaindituta izatea
IEE 1. zikloa gaindituta izatea
2. BBB gaindituta izatea
LH1 tituluaren jabe izatea
Erdi Mailako Heziketa Zikloa gainditua izatea (Teknikari titulua)
Erdi Mailarako sarrera-proba gainditua izatea

Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0437. Enpresa-komunikazioa eta bezeroentzako arreta 165 1.a
0438. Salerosketako administrazio-eragiketak 132 1.a
0440. Informazioaren informatika-tratamenduaa 264 1.a
0441. Kontabilitate-teknika 132 1.a
0442. Giza baliabideetako administrazio-eragiketak 132 1.a
0165. Ingelesa 165 1.a
0439. Enpresa eta Administrazioa 105 2.a
0443. Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua 105 2.a
0446. Enpresa ikasgelan 168 2.a
0448. Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak 147 2.a
0449. Laneko prestakuntza eta orientabidea 105 2.a
0451. Lantokiko prestakuntza 380 2.a
Zikloa guztira 2.000

Profesional hau gai izango da:

• Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzeko.
• Jasotako aginduak edo lortutako informazioa abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzeko.
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.
• Enpresaren operatiboari dagokion euskarri-dokumentazioa kontabilitate-mailan erregistratzeko, betiere segurtasun eta kalitateko baldintzetan.
• Diruzaintzako administrazio-kudeaketak egiteko gerentziak ezarritako arauei eta protokoloei jarraituz, antolakundearen likideziari eustearren.
• Enpresaren giza baliabideen hautespen- eta prestakuntza-arloetako administrazio-kudeaketak egiteko, indarrean dagoen araudia eta enpresa-politika kontuan izanik eta saileko goi-arduradunaren gainbegiratupean.
• Enpresaren lan-kudeaketaren arloan administrazio-laguntza emateko, indarrean dagoen araudia betez eta saileko goi-arduradunaren gainbegiratupean.
• Merkataritza-jardueraren administrazio-kudeaketak egiteko, eta ondoriozko zerga-betebehar jakin batzuen euskarri-dokumentazioa erregistratzeko.
• Administrazioaren eta merkataritzaren esparruan bezeroari/erabiltzaileari arreta emateko jarduerak betetzeko, enpresaren/erakundearen irudiarekin lotzen diren eta ezartzen diren kalitate-mailak ziurtatuz.

Prestakuntza-osagarria:

Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ondorengo prestakuntza osagarria jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

  • Orga jasotzaileen erabilera.
  • Zubi-garabien erabilera.
  • Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
  • Ingeleseko errefortzu klaseak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

 

LH DUALA aukera: Ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzten LH modalitatea.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:
• Administrari laguntzailea.
• Bulegoko laguntzailea.
• Kobrantza eta ordainketetako administrari laguntzailea.• Merkataritzako administraria.
• Langileen kudeaketako administrari laguntzailea.
• Herri-administrazioetako administrari laguntzailea.
• Bezeroen arretarako enplegatua.
• Diruzaintzako enplegatua.
• Ordainbideetako enplegatua.

INFORMAZIOA

Familia: Administrazioa eta kudeaketa
Ikasturte kopurua: Ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa
Orduak guztira: 2.000 ORDU (Ikastetxean eta enpresan).
Eredua: D

Informazioa eskatu

    Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

    miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris