Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
ikaslan-gipuzkoa-logo migual-altuna-logo-fp
DSC 1212v2

Instalazio elektriko eta automatikoetako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

DBH gainditua izatea.
Oinarrizko Lanbide Heziketa gainditua izatea.
IEEko 1. zikloa gainditua izatea.
2. BBB gainditua izatea.
LH I tituluaren jabe izatea.
Erdi-mailako heziketa-ziklo bat gainditua izatea edo sarrera-proba gainditzea.

Instalazioa Elektrikoak
Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0232. Industria-automatismoak 264 1.a
0233. Elektronika 132 1.a
0234. Elektroteknia 198 1.a
0235. Barneko instalazio elektrikoak 297 1.a
0239. Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 66 1.a
E100. Ingeles teknikoa 33 1.a
0236. Banaketa-instalazioak 105 2.a
0237. Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-
azpiegitura komunak
105 2.a
0238. Instalazio domotikoak 126 2.a
0240. Makina elektrikoak 126 2.a
0241. Laneko prestakuntza eta orientabidea 105 2.a
0242. Enpresa eta ekimen sortzailea 63 2.a
0243. Lantokiko prestakuntza 380 2.a
Zikloa guztira 2.000

Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzen eta mantentzen.

Profesional hau gai izango da:

• Instalazioak eta tresneriak konfiguratzeko eta kalkulatzeko.
• Behe-tentsioko banaketa-sareetako osagaiak eta elementu osagarriak muntatzeko
• Eraikinetako instalazio elektrikoekin eta automatizatuekin eta telekomunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak eta kanalizazioak muntatzeko.
• Makina elektriko estatikoak eta birakariak instalatzeko eta mantentzeko.
• Instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
• Muntaiarekin eta mantentzearekin lotzen den logistika ezartzeko.
• Aurrekontuak, dokumentazio teknikoa eta administrazio-dokumentazioa lantzeko.
• Instalazioaren funtzionamendua egiaztatzeko.

Prestakuntza osagarria:
Heziketa-ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak prestakuntza osagarri hau jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu-eskolak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Aukera eleanitza

LH DUALA: ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzteneko LHko modalitatea.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo bat.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoa, haren edozein modalitatetan.

 

LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:

• Instalatzaile/mantentzaile argiketaria.
• Eraikuntzako argiketaria.
• Industria-argiketaria.
• Mantentze-argiketaria.
• Sistema domotikoen instalatzailea eta mantentzailea.
• Antenen instalatzailea/mantentzailea.
• Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
• Telefono-instalazioen eta -tresneriaren instalatzailea/mantentzailea.
• Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.

INFORMAZIOA

Familia: Elektrizitatea eta Elektronika.
Ikasturteak: ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Metodologia: erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa.
Orduak guztira: 2.000 ordu (ikastetxean eta enpresan).
Eredua: A+B+D

Informazioa eskatu

    Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

    miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris