Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

Instalazio elektriko eta automatikoetako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

DBH gaindituta izatea
Oinarrizko Lanbide Heziketa gaindituta izatea
IEE 1. zikloa gaindituta izatea
2. BBB gaindituta izatea
LH I tituluaren jabe izatea
Erdi Mailako Heziketa Ziklo bat gaindituta izatea, edo sarrera-proba gainditzea

Instalazioa Elektrikoak
Lanbide ModuluaOrdu-esleipenaKurtsoa
0232. Industria-automatismoak2641.a
0233. Elektronika1321.a
0234. Elektroteknia1981.a
0235. Barneko instalazio elektrikoak2971.a
0239. Eguzki-instalazio fotovoltaikoak661.a
E100. Ingeles teknikoa331.a
0236. Banaketa-instalazioak1052.a
0237. Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-
azpiegitura komunak
1052.a
0238. Instalazio domotikoak1262.a
0240. Makina elektrikoak1262.a
0241. Laneko prestakuntza eta orientabidea1052.a
0242. Enpresa eta ekimen sortzailea632.a
0243. Lantokiko prestakuntza3802.a
Zikloa guztira2.000

Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea.

Profesional hau gai izango da:

• Instalazioak eta tresneriak konfiguratzeko eta kalkulatzeko.
• Behe-tentsioko banaketa-sareetako osagaiak eta elementu osagarriak muntatzeko
• Eraikinetako instalazio elektrikoekin eta automatizatuekin eta telekomunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak eta kanalizazioak muntatzeko.
• Makina elektriko estatikoak eta birakariak instalatzeko eta mantentzeko.
• Instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
• Muntaiarekin eta mantentzearekin lotzen den logistika ezartzeko.
• Aurrekontuak, dokumentazio teknikoa eta administrazio-dokumentazioa lantzeko.
• Instalazioaren funtzionamendua egiaztatzeko.

Prestakuntza-osagarria:
Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ondorengo prestakuntza osagarria jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu klaseak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Eleaniztasun aukera:

LH DUALA aukera: Ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzten LH modalitatea.

Honako IKASKETA HAUE EGITEN JARRAITU dezakezu:

• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluan arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

 

LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:

• Instalatzaile/mantentzaile argiketaria.
• Eraikuntzako argiketaria.
• Industria-argiketaria.
• Mantentze-argiketaria.
• Sistema domotikoen instalatzailea eta mantentzailea.
• Antenen instalatzailea/mantentzailea.
• Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
• Telefono-instalazioen eta -tresneriaren instalatzailea/mantentzailea.
• Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.

INFORMAZIOA

Familia: Elektrizitatea eta Elektronika.
Ikasturte kopurua: Ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa.
Orduak guztira: 2.000 ORDU (Ikastetxean eta enpresan).
Eredua: A+B+D

Informazioa eskatu

Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris