Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

Instalazio elektriko eta automatikoetako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

DBH gaindituta izatea
Oinarrizko Lanbide Heziketa gaindituta izatea
IEE 1. zikloa gaindituta izatea
2. BBB gaindituta izatea
LH I tituluaren jabe izatea
Erdi Mailako Heziketa Ziklo bat gaindituta izatea, edo sarrera-proba gainditzea

Instalazioa Elektrikoak
Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0232. Industria-automatismoak 264 1.a
0233. Elektronika 132 1.a
0234. Elektroteknia 198 1.a
0235. Barneko instalazio elektrikoak 297 1.a
0239. Eguzki-instalazio fotovoltaikoak 66 1.a
E100. Ingeles teknikoa 33 1.a
0236. Banaketa-instalazioak 105 2.a
0237. Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-
azpiegitura komunak
105 2.a
0238. Instalazio domotikoak 126 2.a
0240. Makina elektrikoak 126 2.a
0241. Laneko prestakuntza eta orientabidea 105 2.a
0242. Enpresa eta ekimen sortzailea 63 2.a
0243. Lantokiko prestakuntza 380 2.a
Zikloa guztira 2.000

Eraikinetan telekomunikazio-azpiegiturak, behe-tentsioko instalazio elektrikoak, makina elektrikoak eta sistema automatizatuak muntatzea eta mantentzea.

Profesional hau gai izango da:

• Instalazioak eta tresneriak konfiguratzeko eta kalkulatzeko.
• Behe-tentsioko banaketa-sareetako osagaiak eta elementu osagarriak muntatzeko
• Eraikinetako instalazio elektrikoekin eta automatizatuekin eta telekomunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak eta kanalizazioak muntatzeko.
• Makina elektriko estatikoak eta birakariak instalatzeko eta mantentzeko.
• Instalazioak eta tresneria mantentzeko eta konpontzeko.
• Muntaiarekin eta mantentzearekin lotzen den logistika ezartzeko.
• Aurrekontuak, dokumentazio teknikoa eta administrazio-dokumentazioa lantzeko.
• Instalazioaren funtzionamendua egiaztatzeko.

Prestakuntza-osagarria:
Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ondorengo prestakuntza osagarria jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu klaseak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Eleaniztasun aukera:

LH DUALA aukera: Ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzten LH modalitatea.

Honako IKASKETA HAUE EGITEN JARRAITU dezakezu:

• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako ziklo batekin.
• Erdi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluan arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Batxilergoarekin, haren edozein modalitatetan.

 

LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:

• Instalatzaile/mantentzaile argiketaria.
• Eraikuntzako argiketaria.
• Industria-argiketaria.
• Mantentze-argiketaria.
• Sistema domotikoen instalatzailea eta mantentzailea.
• Antenen instalatzailea/mantentzailea.
• Etxebizitza-eraikinetako telekomunikazioen instalatzailea.
• Telefono-instalazioen eta -tresneriaren instalatzailea/mantentzailea.
• Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioen muntatzailea.

INFORMAZIOA

Familia: Elektrizitatea eta Elektronika.
Ikasturte kopurua: Ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa.
Orduak guztira: 2.000 ORDU (Ikastetxean eta enpresan).
Eredua: A+B+D

Informazioa eskatu

Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris