Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
ikaslan-gipuzkoa-logo migual-altuna-logo-fp
DSC 0896v2

Administrazio eta finantzetako goi-mailako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

IEEko 2.zikloa edo UBI gainditua izatea.
Batxilergoa gainditua izatea.
LH II tituluaren jabe izatea.
Erdi-mailako heziketa-zikloa gainditua izatea (teknikari-titulua).
Goi-mailarako sarrera-proba gainditua izatea.

Admini eta finantzak
Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0648. Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa 99 1.a
0649. Bulegotika eta informazioren prozesua 231 1.a
0650. Merkataritza-jardueraren prozesu integrala 198 1.a
0651. Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta 132 1.a
0179. Ingelesa 132 1.a
0652. Giza baliabideen kudeaketa 99 1.a
0658. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a
0647. Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa 100 2.a
0653. Finantza-kudeaketa 120 2.a
0654. Kontabilitatea eta fiskalitatea 180 2.a
0655. Logistikako eta merkataritzako kudeaketa 80 2.a
0656. Enpresa-simulazioa 120 2.a
0657. Administrazio-eta finantza-proiektua 50 2.a
0660. Lantokiko prestakuntza 360 2.a
Zikloa guztira 2.000

Profesional hau gai izango da:

• Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-komunikazioak edo -dokumentuak bideratzeko.
• Jasotako aginduak, lortutako informazioa eta/edo hautemandako beharrak abiapuntu izanik, dokumentuak eta komunikazioak lantzeko.
• Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzeko, erregistratzeko eta artxibatzeko, teknika egokien arabera eta enpresan ezarritako parametroen arabera.
• Enpresaren administrazio-izapideen prozesuak kudeatzeko, merkataritzaren, finantzaren, kontabilitatearen eta zergen arloetan, betiere horien ikuspegi integratzailearekin.
• Enpresaren kontabilitate-kudeaketa eta kudeaketa fiskala egiteko, administrazio-prozesuen eta -prozeduren arabera eta indarrean dagoen araudia aplikatuta, segurtasun- eta kalitate-baldintzetan.
• Diruzaintzako kudeaketa, finantza-baliabideen lorpena eta inbertsio-proiektuen bideragarritasunari buruzko azterlana gainbegiratzeko, ezarritako arauei eta protokoloei jarraituta.
• Enpresako langileen administrazio-kudeaketa antolatzeko eta gainbegiratzeko, indarrean dagoen lan-araudira eta ezarritako protokoloetara egokituta.
• Merkataritza-prozesuen administrazio-kudeaketa egiteko eta, horretarako, dokumentazio-zereginak egiteko, baita hornitzaileekin negoziatzeko jarduerak, aholkularitza-jarduerak eta bezeroekin  harremanetan izateko jarduerak ere.
• Dokumentuak organismoetan eta administrazio publikoetan aurkeztean administrazio-kudeaketak finkatutako epean eta moduan egiteko eta bideratzeko.

Prestakuntza osagarria:
Heziketa-ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak prestakuntza osagarri hau jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu-eskolak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Aukera eleanitza:

• Modulu batzuk ingelesez ikasteko aukera.
• Atzerrian praktikak egiteko lehentasuna.
• Aukera aparta ingeles-maila hobetzeko eta aldi berean curriculuma aberasteko.

LH DUALA: ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzteneko LHko modalitatea.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:

• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen  araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

 

LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:

• Bulegoko administraria.
• Merkataritzako administraria.
• Finantza-administraria.
• Kontabilitate-administraria.
• Logistika-administraria.
• Banku eta aseguruetako administraria.
• Giza baliabideetako administraria.
• Administrazio publikoko administraria.
• Aholkularitza juridiko edo fiskaletako edo kontabilitate- edo lan-aholkularitzetako edo gestorietako administraria.
• Kobrantzen kudeaketako teknikaria.
• Bezeroenganako arretako arduraduna.

INFORMAZIOA

Familia: Administrazioa eta kudeaketa.
Ikasturteak: ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Metodologia: erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa.
Orduak guztira: 2.000 ordu (ikastetxean eta enpresan).
Eredua: D + Eleanitza

Informazioa eskatu

    Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

    miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris