Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
ikaslan-gipuzkoa-logo migual-altuna-logo-fp
DSC 1211v2

Automatizazioko eta Robotika industrialeko goi-mailako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

IEEko 2.zikloa edo UBI gainditua izatea.
Batxilergoa gainditua izatea.
LH II tituluaren jabe izatea.
Erdi-mailako heziketa-zikloa gainditua izatea (teknikari-titulua).
Goi-mailarako sarrera-proba gainditua izatea.

Automatizazio eta robotikaIndus
Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0959. Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak 165 1.a
0960. Sistema sekuentzial programagarriak 165 1.a
0961. Neurketa eta erregulazio-sistemak 165 1.a
0962. Potentzia-sistemak 198 1.a
0963. Dokumentazio teknikoa 99 1.a
0964. Industria-informatika 99 1.a
0970. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a
0965. Sistema programagarri aurreratuak 120 2.a
0966. Industria-robotika 100 2.a
0967. Industria-komunikazioak 140 2.a
0968. Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa 140 2.a
0655. Automatizaziozko eta robotika industrialeko proiektua 50 2.a
E200. Ingeles teknikoa 40 2.a
0971. Enpresa eta ekimen sortzailea 60 2.a
0660. Lantokiko prestakuntza 360 2.a
Zikloa guztira 2.000

Profesional hau gai izango da:

• Instalazio eta sistema automatikoak arauzko zehaztapenen eta jarraibideen arabera konfiguratzeko.
• Instalazio automatikoan beharrezkoak diren kableatu eta interkonexioko tresneriak eta elementuak hautatzeko, zehaztapenei eta arauzko aginduei jarraituta.
• Kontrol-programak lantzeko, zehaztapenen arabera eta instalazioaren ezaugarri funtzionalen arabera.
• Tresneria konfiguratzeko eta, horretarako, komunikazio-sareak kontrolatzeko eta kudeatzeko programak garatzeko, industria-automatizazioko sistemetako bus estandarren bitartez.
• Instalazio eta sistema automatikoetako planoak eta eskemak lantzeko, betiere tresnerien ezaugarriak eta instalazioaren ezaugarri funtzionalak kontuan izanik, eta lagundutako diseinuko informatika-tresnak erabilita.
• Zehaztapenak abiapuntu izanik, instalazio automatikoak abian jartzeko muntaiaren protokoloa, probak eta jarraibideak definitzeko.
• Instalazioa dokumentazio teknikoaren arabera zuinkatzeko, bere eskumeneko arazoak konponduz eta beste kontingentzia batzuen berri emanez, muntatze-lanen bideragarritasuna ziurtatzeko.
• Sistema automatikoetan instalazio elektriko eta elektronikoekin, kontrolekoekin eta komunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak eta elementuak gainbegiratzeko eta/edo muntatzeko.
• Instalazioak eta tresneria gainbegiratzeko eta/edo mantentzeko eta, horretarako, egiaztapen-eragiketak egiteko, matxurak aurkitzeko, doitzeko eta elementuak ordezteko, funtzionamendua berrezarri ahal izateko.

Prestakuntza osagarria:
Heziketa-ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak prestakuntza osagarri hau jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu-eskolak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Aukera eleanitza:

• Modulu batzuk ingelesez ikasteko aukera.
• Atzerrian praktikak egiteko lehentasuna.
• Aukera aparta ingeles-maila hobetzeko eta aldi berean curriculuma aberasteko.

LH DUALA: ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzteneko LHko modalitatea.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroak.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo bat, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketak, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

LAN-IRTEERA hauek izan ditzakezu:
• Automatizazio industrialeko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.
• Aparatu, koadro eta tresneria elektronikoen egiaztatzailea.
• Lantegi-elektromekanikako taldeko burua.
• Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen antolamenduko teknikaria.
• Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria.
• Automatizazio industrialeko sistemetako kontrol-sistemen proiektugilea.
• Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa- eta erregulazio-sistemen proiektugilea.
• Automatizazio industrialeko sistemetako komunikazio-sareen proiektugilea.
• Robot industrialen programatzaile kontrolatzailea.
• Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.
• Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta sistemen diseinatzailea.

robotika logos

INFORMAZIOA

Familia: Elektrizitate eta elektronika.

Ikasturteak: ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Eskaintza partzialean, goizez eta arratsaldez: 3 ikasturte.
(Zure kualifikazio-maila hobetu nahi baduzu eta ohiko ordutegia bete ezin baduzu, heziketa-zikloa moduluka egiteko aukera duzu).

Metodologia: erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa
Orduak guztira: 2.000 ordu (ikastetxean eta enpresan).
Eredua: A + B + D + Eleanitza

Informazioa eskatu

    Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

    miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris