Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

Automatizazioa eta Robotika Industrialeko goi mailako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

IEE 2.zikloa edo UBI gainditua izatea
Batxilergoa gainditua izatea
LH II tituluaren jabe izatea
Erdi Mailako Heziketa Zikloa gainditua izatea (Teknikari titulua)
Goi Mailarako sarrera-proba gainditua izatea

Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0959. Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak 165 1.a
0960. Sistema sekuentzial programagarriak 165 1.a
0961. Neurketa eta erregulazio-sistemak 165 1.a
0962. Potentzia-sistemak 198 1.a
0963. Dokumentazio teknikoa 99 1.a
0964. Industria-informatika 99 1.a
0970. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a
0965. Sistema programagarri aurreratuak 120 2.a
0966. Industria-robotika 100 2.a
0967. Industria-komunikazioak 140 2.a
0968. Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa 140 2.a
0655. Automatizaziozko eta robotika industrialeko proiektua 50 2.a
E200. Ingeles teknikoa 40 2.a
0971. Enpresa eta ekimen sortzailea 60 2.a
0660. Lantokiko prestakuntza 360 2.a
Zikloa guztira 2.000

Profesional hau gai izango da:

• Instalazio eta sistema automatikoak arauzko zehaztapenen eta jarraibideen arabera konfiguratzea.
• Instalazio automatikoan beharrezkoak diren kableatu eta interkonexioko tresneriak eta elementuak hautatzea, zehaztapenei eta arauzko aginduei jarraituta.
• Kontrol-programak lantzea, zehaztapenen arabera eta instalazioaren ezaugarri funtzionalen arabera.
• Tresneria konfiguratzea eta, horretarako, komunikazio-sareak kontrolatzeko eta kudeatzeko programak garatzea, industria-automatizazioko sistemetako bus estandarren bitartez
• Instalazio eta sistema automatikoetako planoak eta eskemak lantzea, betiere tresnerien ezaugarriak eta instalazioaren ezaugarri funtzionalak kontuan izanik, eta lagundutako diseinuko informatika-tresnak erabilita.
• Zehaztapenak abiapuntu izanik, instalazio automatikoak abian jartzeko muntaiaren protokoloa, probak eta jarraibideak definitzea.
• Instalazioa dokumentazio teknikoaren arabera zuinkatzea, bere eskumeneko arazoak konponduz eta beste kontingentzia batzuen berri emanez, muntatze-lanen bideragarritasuna ziurtatzeko.
• Sistema automatikoetan instalazio elektriko eta elektronikoekin, kontrolekoekin eta komunikazio-azpiegiturekin lotzen diren tresnak eta elementuak gainbegiratzea eta/edo muntatzea.
• Instalazioak eta tresneria gainbegiratzea eta/edo mantentzea, eta, horretarako, egiaztapen-eragiketak egitea, matxurak aurkitzea, doitzea eta elementuak ordeztea, funtzionamendua berrezartzeko.

Prestakuntza-osagarria:
Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ondorengo prestakuntza osagarria jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu klaseak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Eleaniztasun aukera:

• Modulo batzuk ingelesez ikasteko aukera.
• Atzerrian praktikak egiterakoan lehentasuna.
• Aukera aparta ingelera maila hobetzeko eta aldi berean kurrikuluma aberasteko.

LH DUALA aukera: Ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzten LH modalitatea.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:
• Automatizazio industrialeko sistemak muntatzeko eta mantentzeko lanak gainbegiratzen dituen taldeko burua.
• Aparatu, koadro eta tresneria elektronikoen egiaztatzailea.
• Lantegi elektromekanikako taldeko burua.
• Automatizazio industrialeko sistemak mantentzeko lanen antolamenduko teknikaria.
• Automatizazio industrialeko sistemak abian jartzeko teknikaria.
• Automatizazio industrialeko sistemetako kontrol-sistemen proiektugilea.
• Automatizazio industrialeko sistemetako neurketa- eta erregulazio-sistemen proiektugilea.
• Automatizazio industrialeko sistemetan, komunikazio-sareen proiektugilea.
• Robot industrialen programatzaile kontrolatzailea.
• Kontrol elektrikoko sistemen diseinuko teknikaria.
• Automatizazio industrialean integratutako zirkuituen eta sistemen diseinatzailea.

INFORMAZIOA

Familia: Elektrizitate eta Elektronika.

Ikasturte kopurua: Ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Eskaintza partzialean, goizez eta arratsaldez: 3 ikasturte.
(Zure kualifikazio maila hobetu nahi baduzu eta ohiko ordutegia bete ezin baduzu, heziketa zikloa moduluka egiteko aukera duzu).

Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa
Orduak guztira: 2.000 ORDU (Ikastetxean eta enpresan).
Eredua: A + B + D + Eleanitza

Informazioa eskatu

Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris