Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
ikaslan-gipuzkoa-logo migual-altuna-logo-fp
mantentze elektronikoa

Mantentze-lan Elektronikoetako Goi-mailako Teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

IEEko 2.zikloa edo UBI gainditua izatea.
Batxilergoa gainditua izatea.
LH II tituluaren jabe izatea.
Erdi-mailako heziketa-zikloa gainditua izatea (teknikari-titulua).
Goi-mailarako sarrera froga gainditua izatea.

mantentze elektronikoa 22
Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
1051. Zirkuitu elektroniko analogikoak 231 1.a
1052. Tresneria mikroprogramagarria 264 1.a
1054. Ahots-tresneriaren mantentze lanak 198 1.a
1055. Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak 198 1.a
1061. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a
1053. Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak 120 2.a
1056. Audio-tresneriaren mantentze-lanak 60  2.a
1057. Bideo-tresneriaren mantentze-lanak 60  2.a
1058. Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak 200  2.a
1059. Mantentze-lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena 60  2.a
1060. Mantentze-lan elektronikoen proiektua 50  2.a
E200. Ingeles teknikoa 40 2.a
1062. Enpresa eta ekimen sortzailea 60 2.a
1063. Lantokiko prestakuntza 360 2.a
ZIKLOA GUZTIRA 2.000

Profesional hau gai izango da:

Tresneria eta sistema elektronikoak –profesionalak, industrialak eta kontsumokoak– mantentzeko eta konpontzeko, eta horiek mantentzeko prozesuak planifikatzeko eta antolatzeko, betiere lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzio planak, kalitate-irizpideak eta indarrean dagoen araudia aplikatuta.

Prestakuntza osagarria:
Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ondorengo prestakuntza osagarria jasotzeko aukera izango du Miguel Altuna Lanbide Heziketan:

 • Lanerako arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
 • Orga jasotzaileeen erabilera.
 • Zubi-garabien erabilera.
 • Ingeleseko errefortzu klaseak.

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Eleaniztasun aukera:

• Modulu batzuk ingelesez ikasteko aukera.
• Atzerrian praktikak egiteko lehentasuna.
• Aukera aparta ingeles-maila hobetzeko eta aldi berean curriculuma aberasteko.

LH DUALA: Ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzteneko LHko modalitatea.

Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ikasten jarraitzeko edo zuzenean lan-mundura zuzentzeko aukera izango du:

1- IKASKETA HAUEKIN JARRAI dezakezu:

 • Lanbide- espezializazioko programekin.
 • Goi-Mailako Lanbide- Heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanide- moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
 • Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak

 

2- LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Irrati- eta telebista-sistemetako tresneria eta ikus-entzunezko produkzio-sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Irrati- eta telebista-sistemak eta ikus-entzunezko produkzio-sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria. 
 • Irrati-difusioko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria. 
 • Irrati-difusioko sistemak konpontzeko eta mantentzeko lanetako teknikaria.
 • Sistema domotikoetako, sistema immotikoetako eta segurtasun elektronikoko sistemetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria.
 • Sistema domotikoak, sistema immotikoak eta segurtasun elektronikoko sistemak konpontzeko eta mantentzeko teknikaria. 
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria gainbegiratzeko eta egiaztatzeko teknikaria. 
 • Sare lokaletako eta sistema telematikoetako tresneria konpontzeko eta mantentzeko teknikaria. 
 • Irrati-lotuneetako sistemak gainbegiratzeko, egiaztatzeko eta kontrolatzeko teknikaria. 
 • Audio-tresneria profesionala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Bideo-tresneria profesionala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.
 • Tresneria industriala konpontzeko eta mantentzeko teknikaria.

 

 “D ereduan matrikulatutako ikasleek, behin heziketa-zikloa amaituta, Euskararen Goi Maila (B2) titulua lortzen dute”

INFORMAZIOA

Familia: Elektrizitatea eta Elektronika.
Ikasturteak:  2 ikasturte, goizez
Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa.
Orduak guztira: 2.000 ordu (ikastetxean eta enpresan).

Informazioa eskatu

  Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

  miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris