Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

Mekatronika industrialeko goi mailako teknikaria

SARTZEKO BALDINTZAK

IEE 2.zikloa edo UBI gainditua izatea
Batxilergoa gainditua izatea
LH II tituluaren jabe izatea
Erdi Mailako Heziketa Zikloa gainditua izatea (Teknikari titulua)
Goi Mailarako sarrera-proba gainditua izatea

Lanbide Modulua Ordu-esleipena Kurtsoa
0936. Sistema hidraulikoak eta pneumatikoak 132 1.a
0937. Sistema elektrikoak eta elektronikoak 132 1.a
0938. Makina-elementuak 99 1.a
0939. Fabrikazio-prozesuak 165 1.a
0940. Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa 132 1.a
0943. Sistemen integrazioa 231 1.a
0946. Laneko prestakuntza eta orientabidea 99 1.a
0935. Sistema mekanikoak 160 2.a
0941. Sistema mekatronikoen konfigurazioa 160 2.a
0942. Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa 100 2.a
0944. Sistema mekatronikoen simulazioa 80 2.a
0945. Mekatronika industraileko proiektua 80 2.a
E200. Ingeles teknikoa 40 2.a
0947. Enpresa eta ekimen sortzailea 60 2.a
0660. Lantokiko prestakuntza 360 2.a
Zikloa guztira 2.000

Profesional hau gai izango da:

• Sistema mekatroniko industrialak konfiguratzea, horiek osatzen dituzten tresneria eta elementuak hautatuta.
• Sistema mekatroniko industrialak muntatzeko eta mantentzeko lanak planifikatzea -makineria, industria-tresneria, produkzio-lerro automatizatuak, eta abar-, baliabideak, beharrezko denborak eta kontrol-sistemak definituta.
• Sistema mekatroniko industrialak muntatzeko eta mantentzeko prozesuak ikuskatzea eta/edo gauzatzea, denborak eta emaitzen kalitatea kontrolatuta.
• Sistema mekatroniko industrialen funtzionamendu-parametroak gainbegiratzea, neurtzeko eta kontrolatzeko tresnak eta berariazkoa helburua duten informatika-aplikazioak erabilita.
• Sistema mekatroniko industrialetan sortzen diren matxurak eta disfuntzioak diagnostikatzea eta kokatzea, teknika eragileak eta berariazko prozesuak aplikatuta, horien konponketa antolatzearren.
• Makineria, industria-tresneria eta produkzio-lerro automatizatuak mantentzeko ordezko piezen gutxieneko mailak ezartzea.
• Instalazioa konpondu edo muntatu ondoren, tresneria prest jartzea eta, horretarako, segurtasun- eta funtzionamendu-probak egitea, dokumentazio teknikoa abiapuntu izanik beharrezko aldaketak eta doikuntzak egitea, eta sistemaren fidagarritasuna eta energia-eragimena ziurtatzea.
• Sistema automatikoak programatzea, instalazioaren funtzionamendu- eta segurtasun-parametroak egiaztatuta eta kasuak kasu ezarritako prozedurak jarraituta.
• Instalazioak prest jartzeko lanak gainbegiratzea edo egitea, parametroak doituz eta beharrezko probak eta egiaztapenak -funtzionalak zein arauzkoak- eginez.
• Instalazioak muntatzeko prozesuekin eta mantentzeko planarekin lotuta indarrean dagoen araudia betetzeko dokumentazio teknikoa eta administratiboa prestatzea.

Prestakuntza-osagarria:
Heziketa ziklo honetan matrikulaturik dagoen ikasleak, ondorengo prestakuntza osagarria jasotzeko aukera izango du Miguel Altunan:

• Orga jasotzaileen erabilera.
• Zubi-garabien erabilera.
• Laneko arriskuen prebentzioko oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak.
• Ingeleseko errefortzu klaseak.

 

Erasmus+ programaren bidez praktikak atzerrian egiteko aukera.

Eleaniztasun aukera:

• Modulo batzuk ingelesez ikasteko aukera.
• Atzerrian praktikak egiterakoan lehentasuna.
• Aukera aparta ingelera maila hobetzeko eta aldi berean kurrikuluma aberasteko.

LH DUALA aukera: Ikasleek ikastetxeko eta enpresako prestakuntzak bateratzen dituzten LH modalitatea.

Honako IKASKETA HAUEK EGITEN JARRAITU dezakezu:
• Lanbide-espezializazioko ikastaroekin.
• Goi-mailako lanbide-heziketako beste ziklo batekin, indarrean dagoen araudiaren araberako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak ezarrita.
• Unibertsitate-ikasketekin, indarrean dagoen araudiaren araberako baliozkotzeak ezarrita.

LAN IRTENBIDE hauek izan ditzakezu:

• Makineriako eta industria-tresneriako instalazioak mantentzeko prozesuak planifikatzeko eta programatzeko teknikaria.
• Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen muntaia-taldeko burua.
• Makineriako eta industria-tresneriako instalazioen mantentze-taldeko burua.

INFORMAZIOA

Familia: Instalatze eta mantentze lanak
Ikasturte kopurua: Ohiko ordutegia, goizez: 2 ikasturte.
Metodologia: Erronketan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa
Orduak guztira: 2.000 ORDU (Ikastetxean eta enpresan).
Eredua: D + Eleanitza

Informazioa eskatu

Irakurri ditut eta onartzen ditut pribatutasun klausula eta erabilera zehaztapen eta baldintzak.

miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris