Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

LH DUALa

Lanbide-heziketa funtsezkoa izan da enpresen lehiakortasuna bermatzeko, eta nahitaezkoa izaten jarraitu behar du, langile trebatuak eta zerbitzuak eskaintzeko.

Miguel Altuna LHIIk maila guztietako prestakuntzaren aldeko apustua egiten du. Industria-egitura sendo, lehiakor eta berritzailea izateko, Miguel Altuna LHIIk enpresen beharretara egokitu behar du  eta horretarako ezin bestekoa da bere gaurko eta biharko langileen gaitasunen premiak ezagutzea.

DUALarekin onura asko

Lanbide Heziketa DUALa jada beste herrialde batzuetan egiaztatutako modalitatea da, non irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak ikastetxean eta enpresan txandakatzen diren. Ikas-ekinezko erregimeneko ikaslea, ikastetxean nahiz enpresan jasotako konpetentziengatik eta gaitasunengatik ebaluatzen delarik.

LH DUALaren bidez, Lanbide Heziketako ikasleak lan-mundura hurbiltzeko eta sartzeko aukera dauka, etorkizuneko langileak izango direnei formazioa eskaintzeko orduan enpresak paper aktiboagoa izaten du, eta horrenbestez, gazteen laneratzea errazten da. Azken finean, Lanbide Heziketa eta lan mundua, elkar hobeto ezagutzeko modua da.

Geroz eta beharrezkoago jotzen da Hezkuntza Sistemaren eta Lan munduaren arteko lankidetza, batez ere, azken urteotan bizitzen ari garen negozio-eredu berriak, nazioarte nahiz mundu mailako merkatuen aldaketak eta gizartearen higikortasunaren garapen argia kontuan hartzen baditugu.

Euskadiko Lanbide Heziketa DUALa ere azken urteotan goraka doa. Miguel Altuna LHIIn, 2012.urtean hasi ginen ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa DUALarekin (estatu mailako lehen araudia 2012koa da) eta urtez urte parte hartzen ari diren ikasle eta enpresa kopurua nabarmenki handituz doa.

  • Hezkuntza zentroa
  • Ikasleak
  • Enpresak
  • LH DUALa Miguel Altuna Ikasleak

Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren “Pertsonekin eta lurraldearekin konpromisoa hartu duten enpresak sustatzeko programaren” laguntzari esker, LH DUALari loturiko tramitazioa erraztu eta informazio guztia eskura izan dadin, Miguel Altuna LHIIn ikastetxeei, ikasleei eta enpresei zuzenduriko gida hau sortu dugu.

Laneratzea errazten duen eredua da, ikasleak euren Heziketa zikloari dagokion lanpostu batean jarduten baitira programak irauten duen bitartean; Lanbide-alorreko produkzio-esparrua hobeto ezagutzen dute, lan esperientzia eta lehiakortasun profesionala lortuz eta ezagutza teoriko praktikoak uztartzen dituzte. Horretaz gain, Miguel Altuna LHII ez da izango ezagutza iturri bakarra eta ondorioz, ikaskuntza eredu dinamikoagoa eta eraginkorragoa da.

DUALeko ikasleak Miguel Altuna LHIIko tutorearen eta enpresako instruktorearen azalpenak eta orientazioa jasotzen ditu, ezagutza teorikoak enpresako jarduera desberdinen bidez praktikan ipini ahal izateko.
Prestakuntza eta ikaskuntzako lan kontratua edo beka bidez formalizatzen da harreman hau.

Ondorioz, gazteak lan-merkatuan sartzea errazten da eta kalitatezko lanpostuak sustatzen dira.

KRONOGRAMA

LH DUALean elkarlanean lan egin behar duten agente ezberdinek parte hartzen dute, bata bestearen babesean eta denen onerako, eta batez ere, benetako protagonista diren ikasleek.

HEZIKETA ZENTROA

Lanbide Heziketako ikastetxea, hau da, Miguel Altuna LHII, DUALeko ikaslea formatzen den guneetako bat da, enpresarekin batera.

Heziketa ziklo bat ikasi nahi duten ikasleek, arlo hau ematen duen Lanbide Heziketako ikastetxe batean matrikulatzen da;  baldintzak betetzen baditu eta plaza libreak badaude, bere formakuntza DUALean egiteko aukera izango du.
LH DUALa gauzatu ahal izateko, Lanbide Heziketako zentroak, elkarlan estua mantentzen du enpresarekin, bien onuran eta ikasle direnen aberasgarri.

MIGUEL ALTUNA LHIIko TUTOREA

Miguel Altuna LHIIk irakasleetako bat tutore gisa izendatzen du, enpresako instruktorearekin batera ikaslearen formakuntza programatu eta lantokian ikaslearen jarraipena egin dezan.
Tutore honek, gainontzeko irakasleriarekin eta ikasleak bere formakuntza jasotzen duen enpresako instruktorearekin era koordinatuan lan egingo du. Koordinatze honen helburu nagusia, ikasleak Heziketa zikloan jaso beharreko konpetentziak lantzen dituela ziurtatzea da.

Tutorearen ezaugarriak:

• Ikasleak ondo ezagutzea, ikasle bakoitza behar bezala egokitu dadin egokitu zaion enpresan.
• Dagokion heziketa zikloaren edukiak ondo ezagutzea, eta era berean baita beste titulazioetakoak ere.
• Enpresa hezitzaile berriak bilatzerakoan dinamikoa izatea, hauek bisitatu eta etengabeko harremana mantentzea.
• Sor daitezkeen arazo eta ustekabeen aurrean neurriko erantzuna emateko ahalmena izatea, jarrera ireki batean oinarrituta.
• Eguneratua egoteko prestutasuna azaltzea.
• Miguel Altuna LHII eta enpresaren arteko zubi-lana egiteko motibazioa izatea, ikasleak eta enpresetako tutoreak sostengatuz.
• Miguel Altuna LHIIren inguruko  enpresa-sarea ondo ezagutzea, eta honen ikerketarako prestutasuna erakustea.

Tutorearen funtzioak:

• Heziketa programa orokorraren baldintzak zehaztea.
• Inguruko enpresak bisitatzea.
• Enpresaren baldintza teknologikoak ezagutzea.
• Ikasle eta enpresa bakoitzarekin, ondorengo puntuak adostea:
• Formakuntza lanpostuan.
Jardueren programazioa.
• Enpresaren baldintzak ikasleei azaltzea:
• Lanpostuak eta egitekoak.
• Sektoreari loturik Segurtasun eta Osasun gaiak.
• Ikaslea aurkeztea enpresan harrera egiten zaionean.
• Tarteka enpresa  bisitatzea, ikaslearen egitekoak ikasketei loturikoak direla egiaztatuz.
• Ikasleak Miguel Altuna LHIIn atenditzea.
• Tutorearen eginkizunak betetzea (zailtasunen aurrean zalantzak argitu, etab.)
• Enpresaren balorazio txostena aztertu eta ikaslearen ikasketa espedientean txertatu.

ENPRESA

Enpresa LH DUALeko ikaslea formatzen den guneetako bat da, Lanbide Heziketa ikastetxearekin batera, hau da, Miguel Altuna LHIIrekin batera.

Enpresaren egitekoak:

• DUALeko ikasleak enpresan landu beharreko jarduerak programatu ikastetxeko tutorearekin batera.
• Ikaslearen hautaketa prozesuan parte hartu irizpide egokiak jarraituz eta gardentasun osoz.
• Beharrezkoa den dokumentazio guztia bete.
• Ikasleari dagokion ordainsariak egoki ordaindu.
• Prestakuntzarako lan kontratuak hala eskatzen duen kasuetan, ikasleagatik Gizarte Segurantzan kotizatu.
• Bere langileen artean enpresako tutore edo instruktore izango diren langile egokienak aukeratzea, beharrezkoa den formakuntza eskaini eta instruktore funtzioak betetzeko beharrezko baliabideak eskura ipiniz.
• LH DUALeko ikasleei Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko prestakuntza eskaini.
• LH DUALeko ikaslearen egin beharreko lanak, heziketa zikloko edukiekin bat datozela ziurtatzea, aurrez ikastetxearekin adostutako programazioa jarraituz.
• Ikaslearen eskubideak errespetatzea.
• Ikaslea irizpide egokiak jarraituz eta gardentasunez ebaluatzea.
• Miguel Altuna LHIIrekin lankidetzan aritu ikaslearen indarguneak baloratuz eta ahulguneak identifikatuz.

ENPRESAKO INSTRUKTOREA

Enpresak izendatutako instruktoreak, lan-jardueraren garapen egokia ziurtatu behar du, funtzio hau pertsonalki betez enpresan lanean dagoen bitartean edo horretarako beste lankideren bat izendatuz ikaslearen tutore bezala. Hala ere, bi kasuetan, izendatutako pertsona horrek kualifikazio maila eta esperientzia profesional egokia izan behar du.

Ikaskuntza prozesu honetan enpresako instruktorearen figura ezinbestekoa da, izan ere bere ardura izango da ikastetxeak eta enpresak adostutako programazioko egitekoak burutzen direla egiaztatzea eta ikasleari jarraipena egitea, behar den kasuetan ezagutzak transmitituz.
Ikastetxeko tutorearen eta enpresaren arteko lotura izango da enpresako instruktore hau, enpresa ordezkatuz eta esleitutako ikaslearen aurrerapenak ebaluatuz.

Instruktorearen egitekoak:
• Miguel Altuna LHIIko tutorearekin batera ikaslearen egitekoak planifikatu eta egutegi batean islatu.
• Ikaslearen jarraipena egin eta egitekoen zuzendaritza lanak burutu.
• Miguel Altuna LHIIrekin era koordinatuan lan egin.
• Ikaslearen enpresako egonaldian zehar beharrezko orientazio lanak egin.
• Ikaslearen aurrerapenak baloratu eta amaierako ebaluazio txostenean txertatu.
• Ikaslearen jarduerari buruzko txostena bete.

LH DUALeko Instruktorearen GIDA.

IKASLEA

Lanbide Heziketa DUALeko protagonista nagusia da.
DUALeko ikasleei eskatzen zaien esfortzua bikoitza da, Miguel Altuna LHIIn ikasten dutelako eta horretaz gain, enpresan lan eginez ere ikasi behar dutelako. Horregatik, ezinbestekoa da ikasleak gaitasun tekniko onak eta zeharkako gaitasun egokiak ere izatea (jarrera, heldutasuna, taldean lan egitea, motibazioa…)

Ikas-ekinezko lanbide heziketa honek, ikasleari lana egiteko aukera eskaintzen dio eta ikastetxean jasotzen dituen ezagutzak praktikan ipintzeko, benetako egoeran lan eginez.

Azkenik, lantokian duen balioa baloratuko da eta honek, bere buruarengan konfidantza emango dio lan munduan sartzeko garaian (izan ere, lan merkatuan hasteko beharko duen denbora laburragoa izango da). Curriculum Vitaen (CV) ere txertatu ahal izango du urtebeteko lan esperientzia hau.

Ikaslearen eskubide eta betebeharrak

ENPRESARENTZAT

• Langilegoaren hautaketarako erreminta aproposa da.
• Langile kualifikatua prestatzen da enpresaren kultura eta prozesuen beharretara egokitua.
• Belaunaldi-txanda errazten du enpresan.
• Enpresen beharrei egokitutako programa malgua.
• Ikaslea enpresaren balore eta lan egiteko moduarekin identifikatzea errazten du.
• Enpresaren erantzukizun soziala bultzatzen du: enpresa hezitzaile, dinamiko, moderno eta gizartearekin konprometitu gisa islatzeko aukera. Komunikabideetan presentzia eta ikusgarritasuna handitu daiteke.

ENPRESAKO INSTRUKTOREARENTZAT

• Langile izatetik langile-hezitzaile izatera pasatzen da.
• Zeharkako gaitasunak jaso eta hobetzen dira: erantzukizuna, autonomia, talde-lana, antolaketa, gatazken-kudeaketa gaitasunak eta komunikazioa, besteak beste.
• Belaunaldi berriei bere ezagutzak transmititzen dizkie. Gaitasun profesionalez gain, baita liburu edo esku-liburuetan aurkitu ezin daitezkeen gaitasunak ere.
• Ikaslearen ekarpenen bidez ezagutza sendotuko du, honek teknika berriak ezagutu ditzake eta beraz, instruktorearen ezagutzen osagarri izan.
• Enpresak instruktore izatearen ardura ematen dionean, enpresak bere lana baloratu eta zera adierazi nahi dio: “zugan konfiantza daukagu, zure lana baloratzen dugu eta etorkizuneko gure langileei hori transmititzea nahi dugu”.

MIGUEL ALTUNA LHIIrentzat 

• Miguel Altuna LHIIren eta enpresen arteko harremana sendoa eta gertukoa da.
• Enpresen berritasun eta joerak ezagutu eta  ondoren ikasgelan ikasleei transmititzeko aukera.
• Enpresen beharrei erantzuteko metodologi pedagogikoen berritzea bultzatzen da.
• Heziketa-eskaintza handitu eta bere izena hobetzen ditu.

MIGUEL ALTUNA LHIIko IKASLEARENTZAT 

• Gutxienez urtebeteko lan kontratua (Gizarte Segurantzan kotizatzen).
• Lan jardunaldiak eta ikasketak batera egiteko aukera, enpresa-ezagutza sendoa izanez.
• Urtebeteko lan esperientzia, ikasleak benetako lan erronkei aurre egiten ikasten du.
• Ikasleak kontratu edo hitzarmenaren araberako soldata jasotzen du.
• Laneratzea errazten du eta motibazioa gehitu.

GIZARTEARENTZAT 

• Produktibitatea eta enplegua hobetzen du.
• Ikasleen prestakuntza hobetzen du enpresekin kolaboratzeak.
• Gazteen laneratzea errazten du, kalitatezko enplegua sustatuz.

Lanbide Heziketa DUALa jada beste herrialde batzuetan egiaztatutako modalitatea da, non irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak ikastetxean eta enpresan txandakatzen diren. Ikas-ekinezko erregimeneko ikaslea, ikastetxean nahiz enpresan jasotako konpetentziengatik eta gaitasunengatik ebaluatzen delarik.

LH DUALaren bidez, Lanbide Heziketako ikasleak lan-mundura hurbiltzeko eta sartzeko aukera dauka, etorkizuneko langileak izango direnei formazioa eskaintzeko orduan enpresak paper aktiboagoa izaten du, eta horrenbestez, gazteen laneratzea errazten da. Azken finean, Lanbide Heziketa eta lan mundua, elkar hobeto ezagutzeko modua da.

Informazio laburtua (enpresentzako).

"Enpresek eskatzen dituzten lanpostu kualifikatuei erantzuteko modurik egokiena"

miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris