Agirrebidea, 2 · 20570 BERGARA  (Gipuzkoa) · Tel.: 943 899 270
migual-altuna-logo-fp

Ikaslearen gunea

Miguel Altuna LHIIko ikaslea zara eta DUALa hobeto ezagutu nahi duzu?
Edo DUALaren bidez, formazioa lanaz txandakatzen ari zara?
Hemen beharrezko informazio eta dokumentazio guztia izango duzu!

Hau da horretarako jarraitu beharreko prozedura:

1. LH DUALaren aurkezpena egiten zaie Miguel Altuna LHIIko ikasleei.

2. LH DUALean interesatuta dauden ikasleak Miguel Altunako lanpoltsa zerbitzuan erregistratzen dira (www.lanpoltsa.eus). Honek, ikasleen datu eguneratuak izatea eta hautaketa prozesua bizkorragoa izan dadin errazten du.

3. Miguel Altuna LHIIk lehen aukeraketa eta ikasleen perfil desberdinen balorazioa egiten du.

4. Enpresek bitartean, beraien eskaerak aurkezten dituzte Miguel Altunan.

5. Jasotako eskaeren informazioa aztertu eta ikasleekin konpartitzen da Miguel Altunan.

6. Miguel Altuna LHIIk CV egokienak bidaltzen dizkio enpresari (CVak bidali, elkarrizketak).

7. Enpresak bere eskaerarekin bat datorren ikaslea aukeratzen du.

8. Ikas-ekinezko erregimenean “LH DUALa proiektua garatzeko ikaslearen konpromiso agiria” sinatzen du  ikasleak. Kontratu edo beka bidez izan daiteke.

9. Lan kontratuaren edo bekaren tramitazioa egiten da (Gizarte Segurantzan alta eman eta harreman bakoitza tramitatu).

10. Miguel Altunako tutoreak eta enpresako instruktoreak jardueren plan-programazioa egiten dute, helburuak, egitekoak, etab. egutegi batean plasmatuz.

11. Ikasleari DUALarekin lan egiteko modua azaltzen zaio.

12. Ikaslearen jarraipena (Horretarako, Miguel Altunako tutorea eta enpresako instruktorea hilero biltzen dira).  Ikaslearen koadernoa. Jarraipen hau egitea beharrezkoa da ikaslearen egonaldiak irauten duen bitartean ikaslearen eboluzioa baloratzeko.

13. Enpresak bitarteko ebaluazioa galdetegia betetzen du egonaldiaren erdi aldera.

14. Bukaerako ebaluazioa: Ikaslearen ebaluazioa egiten da, batetik ikaslea eta enpresako instruktorea biltzen dira, eta bestetik, Miguel Altunako tutorea eta enpresako instruktorearen artean balorazioa egiten da.

 

Bi aldeetako ekarpenak eta balorazioak, tutore-instruktore artean elkarbanatzen dira eta ebaluazio honetan, ikaslearen espediente akademikoan islatuko da. Ezagutza teknikoez gain, ikaslearen zeharkako gaitasunak ere kontuan izango dira: autonomia, ekimena, erantzukizuna, antolaketa, talde-lana, arazoei aurre egiteko gaitasuna, etab.

Ez da ahaztu behar helburu nagusia Lanbide Heziketako titulua lortzea dela. Horregatik, DUALaren ikasketa planean zehaztutako modulu profesionalen bat ez gainditzeko arriskua ikusten bada, ikaslea DUALetik kanpo geldituko da  eta ikastetxeko bere ohiko ikasle-taldera bueltatuko da.

• Urtebeteko lan esperientzia kontratu edo beka bidez eta Gizarte Segurantzan kotizatuz.
• Enpresako egonaldia ikastetxekoarekin, Miguel Altunakoarekin, txandakatzen da eta enpresari buruzko ezagutza zabala jasotzen da.
• Ikasleak egiazko lan egoerei aurre egin beharko die, urtebeteko lan esperientzia metatuz.
• Lan kontratuaren edo lan hitzarmenaren araberako eta egindako lan orduegatiko ordainsaria jasoko du.
• Laneratzeko
• Gaitasuna eta motibazioa handiagoa da.
• DUALa amaitzean ikasleak diploma bat jasoko du egiaztagiri gisa.

ESKUBIDEAK:

• Hautaketa irizpideak ezagutzea (gaitasun teknikoak eta zeharkako gaitasunak).
• Istripu eta Gizarte erantzukizun asegurua izatea, eta kontratu edo bekaren kasuan, enpresak Gizarte Segurantzan beraiengatik kotizatzea.
• Lan arriskuen prebentzioari buruzko formazioa jasotzea.
• Enpresako formazio plana eta beraien ebaluazioa nola egingo den ezagutzea. Ebaluazioa bi unetan egingo da.
Bitarteko ebaluazioa
Azken ebaluazioa.
• Berari jarraipena egin eta baloratuko duen enpresako instruktore bat izatea eta Miguel Altuna LHIIn dagokion tutorearekin harremanetan egon ahal izatea.
• Adostutako lanaldia errespetatua izatea.
• Enpresan jasotako prestakuntzari buruzko balorazioa egitea. Horretarako inkesta bat bete beharko du.
• DUALa amaitzean, ikasleak diploma
bat jasoko ekitaldi publiko batean banatuko dena. Bide batez, ekitaldi honetara enpresa parte-hartzaileak ere gonbidatuko dira.

BETEBEHARRAK:

• Beharrezkoa da Heziketa zikloaren 1.mailako modulu guztiak gaindituak izatea.
• Beharrezko dokumentazioa zuzen bete beharko da:
• LH DUALa proiektua garatzeko konpromiso agiria.
Konpromisoa kontratua. Konpromiso beka. Ikaslearen koadernoa.
• Planifikazioan adostutako eta ikasketei loturiko lanak burutzea.
• Miguel Altuna LHIIko tutorearekin harremanetan jarraitzea derrigorrezkoa proiektuak iraun bitartean.
• Lanera garaiz joatea eta adostutako lanaldia betetzea.
• Bere nagusiei errespetatzea.
• Enpresako arautegia betetzea, batez ere, Lan Arriskuen Prebentzioei loturiko arloetan.
• Enpresako datu, teknologi eta aplikaturiko ezagutzei buruzko informazioari buruzko konfidentzialtasuna errespetatzea.

83/2015 DEKRETUA, ekainaren 2koa, Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa Duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

Hirukako bilerak (Ikaslea + enpresako instruktorea + Miguel Altuna LHIIko tutorea).

Ekaina hasieran, enpresan bilduko dira aipaturiko DUALeko partaideak ikasleak garatu beharreko gaitasunak identifikatzeko, gainditu edo lortu beharko diren eta ebaluatuko diren ikasketa emaitzak identifikatzeko, eta azkenik, emaitza horiek lortzeko egin beharreko jarduerak lotzeko.

Ikaslearen jarraipen fitxa. Instruktore-tutorea.


Ikasle-instruktore arteko bilerak
.
Programak irauten duen bitartean, tarteka enpresako tutorea eta ikaslea bildu egingo dira ikasle-langilearen zereginak aztertzeko eta arazoren bat identifikatuz gero konponbideak bilatzeko.

Bilera hauek “hirukako bilerak” baino sarriago egingo dira.

Ikasle-Miguel Altuna LHIIko tutore arteko bilerak.
Bilera hauek lantokian edo Miguel Altuna LHII prestakuntza zentroan bertan egingo dira. Bilera hauetan ikasleak eskuratutako trebetasun maila eta nola hobetu daitekeen aztertuko da.

Ebaluaziorako, heziketa zikloaren Oinarrizko Curriculum Diseinuan (OCD) zehaztutako eta onartutako trebetasunak eta iraupena hartuko dira kontuan.
Enpresako instruktorearen eta Miguel Altuna LHII Heziketa Zentruko tutorearen arteko harremana maiztasun handiz egino da, posta elektronikoz, telefonoz edota bilerak eginez, koordinazio egokia lortzeko.

 Ikaslearen jarraipen fitxa tutore-ikaslea.

Enpresako tutoreak, hau da, instruktoreak, Miguel Altuna LHIIrekin aurrez adostutako eran ikaslearen balorazioa edo ebaluazioa egiten du. Horretarako, Miguel Altuna LHIIk garbi azalduko dio nola egin behar duten ikaslearen jarraipena.

Balorazio hau egiten duenean instruktoreak, formatu desberdinetan (on-line edo off-line) eskura dauden galdetegiak betez edo/eta, hilero tutorearekin egiten dituen bileretan Miguel Altunako tutoreari adieraziz. Ondoren Miguel Altunako tutorea arduratuko da informazio guztia jasotzeaz.

Tarteko ebaluazioa.

Azken ebaluazioa.

Modu batera edo bestera, instruktoreak beti izango du Miguel Altunako tutorearen laguntza jasotzeko aukera. Izan ere instruktorearen ardura izango da ikaslearen ebaluazioa eta jarraipena egitea,  betiere heziketa zikloaren kalifikazio sistema jarraituz eta ebaluazio eta balorazioak gardentasunez eginez.

Heziketa zikloari loturiko ezagutza teknikoez gain, ikaslearen zeharkako gaitasunak ere baloratuko dira: Autonomia, ekintzailetza, antolaketa, talde-lanerako gaitasunak, arazoei aurre egiteko gaitasuna, ardurak hartzea, etab. Guzti hau baloratzeko eta ikaslearen eboluzioaz jabetzeko, beharrezkoa da egonaldian zehar jarraipen desberdinak egitea.

Azkenik, aipaturiko gaitasun eta ezagutzak baloratzeaz gain, enpresak asistentzi, falta  edo puntualitate kontuei jarraipena egiteko kontrol-orria izatea ere gomendagarria izan daiteke, eta nola ez, enpresa eta Miguel Altunaren arteko etengabeko komunikazio eraginkorra izatea arlo honetan ere.

DUALaren amaieran, ikasleen diplomen banaketa egiten da ekitaldi publiko batean eta bertara gonbidatzen dira enpresa parte-hartzaileak.

Lanbide Heziketa DUALa jada beste herrialde batzuetan egiaztatutako modalitatea da, non irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak ikastetxean eta enpresan txandakatzen diren. Ikas-ekinezko erregimeneko ikaslea, ikastetxean nahiz enpresan jasotako konpetentziengatik eta gaitasunengatik ebaluatzen delarik.

LH DUALaren bidez, Lanbide Heziketako ikasleak lan-mundura hurbiltzeko eta sartzeko aukera dauka, etorkizuneko langileak izango direnei formazioa eskaintzeko orduan enpresak paper aktiboagoa izaten du, eta horrenbestez, gazteen laneratzea errazten da. Azken finean, Lanbide Heziketa eta lan mundua, elkar hobeto ezagutzeko modua da.

ESKUBIDEAK:

• Hautaketa irizpideak ezagutzea (gaitasun teknikoak eta zeharkako gaitasunak).
• Istripu eta Gizarte erantzukizun asegurua izatea, eta kontratu edo bekaren kasuan, enpresak Gizarte Segurantzan beraiengatik kotizatzea.
• Lan arriskuen prebentzioari buruzko formazioa jasotzea.
• Enpresako formazio plana eta beraien ebaluazioa nola egingo den ezagutzea. Ebaluazioa bi unetan egingo da. Bitarteko ebaluazioaAzken ebaluazioa.
• Berari jarraipena egin eta baloratuko duen enpresako instruktore bat izatea eta Miguel Altuna LHIIn dagokion tutorearekin harremanetan egon ahal izatea.
• Adostutako lanaldia errespetatua izatea.
• Enpresan jasotako prestakuntzari buruzko balorazioa egitea. Horretarako inkesta bat bete beharko du.
• DUALa amaitzean, ikasleak diploma bat jasoko ekitaldi publiko batean banatuko dena. Bide batez, ekitaldi honetara enpresa parte-hartzaileak ere gonbidatuko dira.

BETEBEHARRAK:

• Beharrezkoa da Heziketa zikloaren 1.mailako modulu guztiak gaindituak izatea.
• Beharrezko dokumentazioa zuzen bete beharko da:

  1. LH DUALa proiektua garatzeko konpromiso agiria. Konpromisoa kontratua.Konpromiso beka.
  2. Ikaslearen koadernoa.

• Planifikazioan adostutako eta ikasketei loturiko lanak burutzea.
• Miguel Altuna LHIIko tutorearekin harremanetan jarraitzea derrigorrezkoa proiektuak iraun bitartean.
• Lanera garaiz joatea eta adostutako lanaldia betetzea.
• Bere nagusiei errespetatzea.
• Enpresako arautegia betetzea, batez ere, Lan Arriskuen Prebentzioei loturiko arloetan.
• Enpresako datu, teknologi eta aplikaturiko ezagutzei buruzko informazioari buruzko konfidentzialtasuna errespetatzea.

83/2015 DEKRETUA, ekainaren 2koa, Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa Duala Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

"Enpresek eskatzen dituzten lanpostu kualifikatuei erantzuteko modurik egokiena"

miguel-altuna-fp-euskadi-lanbide-heziketa-logoa-gris